Why?

90 minuten | 3-6 spelers | 108 euro | met acteurs 

Juli 2014

Hun stemmen, gelach en gezang hielden abrupt op.
Vervangen door geschreeuw, gehuil en het koele ijzeren gejank van sirenes.
Puin en metaal verspreid over het gebarsten asfalt en een vrouw die er dood op ligt... Een kind ligt bewusteloos op de achterdeur van de auto.
Overal bloed... warm... levend... De chauffeur haalt een jongeman van de achterbank die fluistert: 'Papa... waar is mama? Nikitas?

In het ongevalsrapport stond: “Eén dodelijk slachtoffer, vrouwelijke voorpassagier, één gewond kind met hoofdtrauma.

De rechtbank achtte de vader schuldig aan moord met voorbedachten rade en veroordeelde hem tot levenslang in de gevangenis. Hector, de oudere broer, kreeg de wettelijke voogdij over Nikitas, zijn nu verstandelijk gehandicapte broer.
Na negen jaar beroep bij de rechtbank en ontkenning van de verantwoordelijkheid van zijn kant voor het ongeval, wordt de vader vandaag vrijgelaten vanwege redelijke twijfel.

Jullie, als agenten van de Sociale Dienst, krijgen een vreemd telefoontje van Nikitas die jullie vertelt...
"Ik ben bang voor het bloed... Ik krijg rillingen van het geratel van de kettingen... als Hector mijn kamer binnenkomt... voel ik pijn..."
"Ik kan papa niet zien... ik kan hem alleen horen... en ik kan niet naar zijn kamer gaan..."
"Ik moet gaan. Hij komt..."